Tájékoztatás alsós szülők számára

Tisztelt Szülők!

Kormányzati döntés szerint az alsó tagozaton 2021.04.19-én visszatérünk a jelenléti oktatási formához. Önök több okból is dönthetnek esetleg úgy, hogy gyermeküket nem engedik még el az iskolába.  Erre a járványügyi helyzetre való tekintettel és a fertőzési kockázat csökkentése érdekében lehetőségük van a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdése szerint. A tantermi oktatástól való távollét és a gyermek hiányzása a rendelet szerint igazoltnak tekinthető.

A tankötelezettség teljesítése ebben az esetben is elengedhetetlen, ezért kérjük, hogy kövesse nyomon az osztályban tanító pedagógusok által küldött tananyagot, és a kiadott feladatokat otthon végezzék el. Támogassák gyermeküket abban, hogy meg tudja szerezni a szükséges osztályzatokat a tanév sikeres lezárásához.

Aki a tanév során 250 óránál többet hiányzik, és az éves teljesítménye alapján nem osztályozható, ő az év végén osztályozóvizsgát tehet a tantestület döntése alapján. Ez az osztályozóvizsga teszi lehetővé, hogy a gyermek tanéve érvényes legyen. Kérjük, hogy az osztályfőnökkel egyeztessenek, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani az osztályban tanító tanárok azon tanulók számára, akik otthonról próbálják elsajátítani a tananyagot.  

Maruzsa Zoltán oktatásért felelős államtitkár mai nyilatkozata szerint: A pedagógusoktól nem várható el a dupla oktatás, a tantermi működés mellett nem tartunk digitális órákat.

Kérjük, hogy amennyiben gyermekük nem vesz részt hétfőtől a tantermi oktatásban, akkor étkezését április 16-án, holnap reggel 8:00 óráig mondják le az menza@dus.sulinet.hu  e-mail címen.

Pécs, 2021. 04. 15.

Amreinné Pesti Ágnes

intézményvezető

magyar