Letölthető dokumentumok

Az alábbiakban tematikusan csoportosítva találhatóak iskolaközpontunk intézményegységeinek (óvoda, általános iskola, gimnázium) letölthető dokumentumai.
 

Útmutató pdf-fájl elektronikus kitöltéséhez

 

Óvodai felvétel és beiratkozás

Nyilatkozat nemzetiségi hovatartozásról_óvoda (110) v20230123

Felvételi kérelem_óvoda (111) v.20230123

Nyilatkozat nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételről (112) v.20230330

Szülői nyilatkozat óvodai beíratáshoz (113) v.20230415

 

Beiskolázás

Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről (101) v.20230619

Nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról - iskola (102) v.20230119

Nyilatkozat az iskola profiljából eredő többletterhek vállalásáról (103) v.20230125

Nyilatkozat az egészségügyi állapotról - általános iskola (104) v.20230330

Nyilatkozat az egészségügyi állapotról - gimnázium (105) v.20230125

Nyilatkozat hittan és erkölcstan oktatásról (106) v.20230330

Fellebbezési kérelem - gimnázium (107) v.20230125

Jelentkezési lap - rendkívüli felvétel 2023/24 (108) v.20230505

Felvételi kérelem_általános_iskola (109) v.20230119

 

 

Étkezés

Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez_iskola (201) v20230130

Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez_óvoda (202) v.20230612

Nyilatkozat az ingyenes gyermekétkeztetés megrendeléséhez óvodás gyermek számára (204) v.20230811

Nyilatkozat az ingyenes gyermekétkeztetés megrendeléséhez tanuló számára (205) v.20230811

Nyilatkozat az étkezési térítési díj átutalással történő kiegyenlítéséről - óvoda (206) v.20230130

Nyilatkozat az étkezési térítési díj átutalással történő kiegyenlítéséről és az iskolai étkezés igénybevételéről – iskola (207) v.20230725

Nyilatkozat diétás étkezés igénybevételéről (208) v.20230130

 

Kollégium

Kollégiumi jelentkezési lap (301) v20230427

 

Közösségi szolgálat

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálat (401)

Együttműködési megállapodás az iskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról (402) v.20230130

 

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - kép- és hangfelvétel készítéséhez (501) v.20230331

 

Sport

Igazolás a MINDENNAPOS TESTNEVELÉS 5. órájáról (601) v20230905

Kérelem a mindenn.testnevelés 4./5. órája alóli felmentésre (602) v20230905

 

Egészségügyi dokumentumok

 

 

magyar