Bázisintézmény - óvoda

Intézményünk 2020-ban második alkalommal nyújtott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet iskolai, valamint óvodai intézményegységét érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

 

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Fontos számunkra, hogy a kínált programok alkalmával szakmai tapasztalatcsere, s ezen keresztül együttműködés alakuljon ki kollégáink és a szakmai napokon jelen lévő más intézmények pedagógusai között. Az így szerzett tapasztalatokat, esetleges jó gyakorlatokat mi is beépítjük oktató-nevelő munkánkba.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

 

 

 

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

  1. Egynyelvű német nevelési modell az óvodában - Deutschsprachige Lebensart im Kindergarten.
  2. Óvodai német nemzetiségi tanösvény bemutatása- Lehrpfad im Kindergarten
  3. Az óvodából az iskolába – Vom Kindergarten in die Schule

 

Kapcsolattartó:     Micheliszné Heil Terézia- bázisintézményi koordinátor
                                Telefon: +36 72 251-159
                                Email: heilteri@freemail.hu

 

További dokumentumok

 

magyar