Tantestület 2023/24 - frissítés alatt

INTÉZMÉNYVEZETŐSÉG
 

Név Tanított tárgy Beosztás, feladat E-mail
Amreinné Pesti Ágnes történelem intézményvezető @
Khín István digitális kultúra intézményvezető helyettes @
Hertrich Ágnes német intézményegység-vezető (iskola, 1-12. évfolyam) @
Iváncsics Judit biológia, természettudomány intézményegység-vezető helyettes (iskola, 5-12. évfolyam) @
Szabó Anita tanító (matematika, német) intézményegység-vezető helyettes (iskola, 1-4. évfolyam) @
Micheliszné Heil Terézia nemzetiségi óvodapedagógus intézményegység-vezető (óvoda) @
Werner Gábor német intézményegység-vezető (kollégium) @
Juhászné Neudhardt Andrea - gazdasági vezető  @
 

 

TANTESTÜLET - ISKOLA

KVI tanári kara - 2020.03.02
nagyobb kép

 

 

Név

Tanított tárgy

Osztályfőnök, egyéb feladat

E-mail

Aratóné Pesti Éva

biológia

8.b osztályfőnök

@

Balatoni Veronika

tanító (testnevelés, erkölcstan, ének, rajz)

napközis nevelő

 

Balatonyi Orsolya

angol

 

@

Bánáti Melinda

tanító (német, honismeret, magyar, matematika, technika, rajz)

1.b osztályfőnök

@

Bánáti Péter

angol

honlap, közösségi médiák, könyvtáros

@

Bárdosné Litter Éva

technika

napközis nevelő 

@

Baumgartnerné Wigand Katalin

földrajz, természettudomány

DFU munkaközösség vezetője

@

Berta Erzsébet

tanító (matematika, ének, német, környezet)

4.b osztályfőnök

@

Bertus Krisztina

német, történelem, etika

7.a osztályfőnök

@

Birkenstock Ivett Helga

fizika

kollégiumi nevelő

@

Bonyai Lajos

angol

5.a osztályfőnök

@

Borovácz Tünde

magyar

 

@

Büki Adél

német, honismeret

11.a osztályfőnök

@

Csonka Adrienn

tanító (testnevelés)

napközis nevelő

@

Dezső Lászlóné

rajz

 

@

Englender-Virth Petra

német, történelem, honismeret

 

@

Erb Dorottya tanító (német, tánc, honismeret)   @

Fábián Éva

német, történelem

 

@

Fábián Krisztina

angol, német, etika

 

@

Farankiné Sótonyi Zsuzsanna

magyar

5.b humán munkaközösség vezetője 

@

Fáth Éva

tanító (német, technika, matematika, honismeret, ének, rajz, tánc)

2.c osztályfőnök

@

Ferencz-Keresnyei Rita

magyar

 

@

Fitt Andrea földrajz, természetismeret mentorált hallgató  

Fleischmann Anina

tanító (német, magyar, testnevelés, rajz, technika)

3.a osztályfőnök

@

Flodung János

történelem, honismeret

9.a osztályfőnök

@

Fodor Ferenc

angol

angol munkaközösség vezetője

@

Frey Mária Magdolna

német, honismeret

 

@

Frick Anita Brigitta

 

kollégiumi nevelő

@

Fuchs-Venczel Szilvia

tanító (technika, rajz, testnevelés)

napközis nevelő

@

Gönczi Nikoletta

digitális kultúra

 

@

Göntér Klaudia német, matematika, honismeret    

Gubik András

magyar

10.b osztályfőnök

@

Györgyiné Jávorka Barbara

 

kollégiumi nevelő

@

Haincz Krisztián testnevelés mentorált hallgató  

Halász Gabriella

német, honismeret, etika

5.c osztályfőnök, osztályfőnöki munkaközösség vezetője

@

Halmi Edit

ének, tánc

énekkar vezető

@

Halmi Gábor

ének, matematika

zenekar és énekkar vezető

@

Hebling Eszter

matematika

12.a osztályfőnök, természettudományos munkaközösség vezető 

@

Heil Helmut

tánc

óraadó

 

Hüse Rita

angol

 

@

Kajti Mercedes

tanító (német, honismeret, ének, matematika)

1.a osztályfőnök

@

Kaponya Krisztina

tanító (magyar), magyar

 

@

Keresztes Nóra

angol, etika

6. b osztályfőnök

@

Khín Istvánné

matematika, természettudomány

 

@

Kisgécziné Páj Mária

tanító (német, matematika, tánc, honismeret)

3.d osztályfőnök

@

Kovács Péter

tanító (matematka, testnevelés, ének)

4.a osztályfőnök

@

Kővágóné Sántha Györgyi

tanító (német, honismeret, természetismeret, környezetismeret)

 

@

Kővári Tamás

matematika, etika

8.a osztályfőnök

@

Kőváriné Kovács Andrea

matematika

9.b osztályfőnök

@

Kratofil Bernadett

német, honismeret

 

@

Lantosné Csősz Edit

testnevelés

testnevelés munkaközösség vezető

@

Lipták Jánosné

német, matematika, honismeret

 

@

Mágocsi Ágnes

matematika, informatika

11.b osztályfőnök

@

Mammel Krisztina

német, honismeret, etika

7.b osztályfőnök

@

Dr. Markovics Ákos

fizika, kémia

gimnáziumi DÖK segítő

@

Mausz Judit

tanító (német, matematika, tánc, technika)

2.b osztályfőnök

@

Mayné Ritecz Réka

földrajz, német, etika

7.c osztályfőnök

@

Miklán Mónika

angol

 

@

Molnár Bea Adrienn

 

 

@

Müller-Boros Ágnes

 

tartósan távol

 

Müller Dóra

 

tartósan távol

 

Müller Edit Zsuzsanna

matematika, digitális kultúra, etika

6.a osztályfőnök

@

Müller Katalin

magyar, etika

napközis nevelő

@

Nagy Ildikó   tartósan távol  
Németh Judit Margit magyar kollégiumi nevelő @

Némethné Grosszmann Éva

tanító (magyar, matematika)

2.a osztályfőnök

@

Papp Ferencné

tanító (német, matematika)

4.c osztályfőnök

@

Papp-Vonyó Réka Virág biológia óraadó  
Puglics Éva biológia óraadó  

Reil Anita

tanító (természetismeret, matamatika, német, környezetismeret)

3.c osztályfőnök, alsós munkaközösségvezető

@

Rőderné Édel Zita

tanító (technika, rajz, testnevelés)

napközis nevelő

@

Sillmann Gabriella

tanító (német, matematika, környezetismeret, technika, rajz)

1.c osztályfőnök

@

Sinkóné Erdősi Gyöngyi

kémia, biológia

11.c osztályfőnök

@

Steindl Annamária

német, honismeret

8.c osztályfőnök, német munkaközösség vezetője

@

Szabóné Keresztes Éva

tanító (magyar)

napközis nevelő

@

Szabóné Várnai Ágnes

matematika, fizika

   

Szatmári Roland

testnevelés

 

@

Szelle Krisztián

tanító (testnevelés)

napközis nevelő 

@

Szelle-Haász Melinda

tanító (magyar, honismeret)

napközis nevelő 

@

Szép-Bozzai Zsuzsanna

német, történelem, honismeret

12.b osztályfőnök

@

Szigriszt Adrienn

német, honismeret

10.a osztályfőnök

@

Tencz Miklós

történelem, etika

6.c osztályfőnök

@

Till-Nimsz Réka

tanító (magyar)

 

@

Tillné Petz Ditta

német, néptánc, honismeret

 

@

Tóth Balázs

matematika

9.c osztályfőnök, kollégiumi nevelő

@

Tóthné Kovács Ágnes Tünde

 

napközis nevelő

@

Tóth-Rutsch Nóra

német, történelem, honismeret

10.c osztályfőnök

@

Várhalmi-Hujber Éva

testnevelés

 

@

Weigert József német óraadó @

 
 

AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐKNév Beosztás Email
Beck Gáborné  iskolatitkár @
Döme-Nagy Kata  laboráns @
Flach Richárd iskolapszichológus @
Kollár Mariann Lilla  pedagógiai asszisztens @
Murin Kata pedagógiai asszisztens  
Michelisz Petra  iskolatitkár @
Szűcs Tamás  rendszergazda @
Ternecz Péter  oktatástechnikus @
Tóth-Sztanits Brigitta  pedagógiai asszisztens @

 

 

 

TECHNIKAI, ÜGYVITELI DOLGOZÓK
 Név Beosztás Email
Birkenstock Zoltán  portás @
Csertán Gábor  portás @
Deliné Khín Teréz  portás  
Hencz Gyula portás  
Hettinger  Attila  gondnok  
Hettinger Attiláné  kézbesítő  
Horváth Andrea  takarító  
Horváthné Vida Krisztina  gazdasági ügyintéző @
Juhos Andrea Tünde  takarító  
Koroknai Erika   gazdasági ügyintéző @
Merkler József  portás  
Mezei Balázs András karbantartó  
Öllés Krisztián  portás @
Pénzes Melinda  munkaügyi előadó @
Riesz Gabriella  takarító  
Stein Zoltán  karbantartó @
Szőkéné Várnai Bernadette   portás @
Waller Viktória  gazdasági ügyintéző @

 

Óvodák
 

Név Beosztás, feladat E-mail
Micheliszné Heil Terézia óvodai intézményegység-vezető @

 

Szőnyi utcai óvoda
 

                                                                                    

Szőnyi utcai óvoda nevelői, dolgozói - 2022. november
nagyobb kép

 
Név Beosztás, feladat E-mail
Bechli Beáta óvónő  
Becker Zoltánné dajka  
Béziné Helmrich Ágnes dajka  
Kollát Gáborné dajka  
Maróti Mihályné óvónő  
Mindszentiné Hochschorner Adél óvónő  
Müller Éva óvónő  
Nagyné Fischer Adrienn pedagógiai asszisztens  
Nichter Norina óvónő  
Nichterné Ruppert Judit Kinga óvónő  
Szeverináczné Kővári Anett dajka  
Szigeti-Kovács Dóra óvónő  
Vásárhelyiné Adorján Judit óvónő  
 

Dugonics utcai óvoda

 
       
Dugonics utcai óvoda nevelői, dolgozói - 2022. november
nagyobb kép
 
Név Beosztás, feladat E-mail
Ambrus Norina óvónő  
Dávidné Végh Regina óvónő  
Dorber Krisztina pedagógiai asszisztens  
Gengelné Nyírő Eszter óvónő  
Kaitz Anita óvónő  
Kereszturi Jánosné dajka  
Kollát Réka dajka  
Köves Csabáné óvónő  
Novákovics Mariánné dajka  
Rausch Márta óvónő
Schönberger Pál Mihály udvaros  
Strausz Erika Mária óvónő  
Sziebert Krisztina dajka  
 
 
magyar