Közösségi szolgálat

A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák esetében a vizsga előfeltétele 50 óra közösségi szolgálat igazolt teljesítése. Ez azt jelenti, hogy a gimnazista diákok  már csak akkor lesznek érettségire bocsáthatók, ha az érettségi vizsga megkezdésééig valamely közösségi szervezetnél annak érdekeit szolgáló tevékenységet végeztek, és ezt dokumentumokkal igazolni is tudják.

Mi a közösségi szolgálat?

   Az iskolai közösségi szolgálat egy szervezett keretek között végzett tevékenység, mely a helyi közösség és a tanulók érdekeit egyaránt szolgálja, élénkíti az iskolák kapcsolatát a különböző civil szervezetekkel, miközben a diákok társadalmi szerepvállalását erősíti.

A közösségi szolgálat célja, hogy a tanuló hasznosan töltse az idejét, miközben munkát végez egy közösségben, szocializálódjon, empátiát, konfliktuskezelést, projekttervezést, önállóságot tanuljon, a tevékenység segítse a felnőttek világába történő beilleszkedését.

 

A közösségi szolgálat számtalan formában teljesíthető:

a) az egészségügyi,

b) a szociális és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelemi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

Sok diák már talán végez is hasonló tevékenységet, anélkül hogy ez eddig tudatosult volna benne. Ez természetesen a kötelezően teljesítendő közösségi szolgálat keretében is elvégezhető.

A közösségi szolgálat dokumentációja

A közösségi szolgálatot a tanuló akkor kezdheti meg, ha az iskola és a fogadó intézmény már szerződést kötöttek. Amennyiben új fogadó intézményről van szó, amellyel még nincs érvényes szerződése az oktatási intézménynek, az iskola igazgatója dönt az együttműködésről. A szerződés megkötése a tanuló közreműködésével zajlik, a szerződést ő juttatja el a szervezethez, íratja alá, pecsételteti le.

A közösségi szolgálatról a diák köteles naplót vezetni (megegyezés alapján az osztály a 9. évfolyam elején közösen rendeli meg), és azt a szolgálat végeztével az iskolának leadni. A napló segítségével a tanulók feldolgozzák, bemutatják élményeiket, például osztályfőnöki órák vagy más közösségi foglalkozások keretein belül.

Legfontosabb teendők

  1. A tanulók válasszanak fogadó intézményt: Ez lehet az iskola által már partnerként nyilvántartott intézmények egyike, de választhatnak más, a feltételeknek megfelelő szervezetet, közösséget is.

A tanulónak a kitöltött és a szülő által aláírt jelentkezési lap leadásával  jeleznie kell szándékát az osztályfőnökének, aki továbbítja azt az iskolai koordinátornak. Amennyiben még nincs szerződés a fogadó intézménnyel, az igazgató döntését követően a mellékelt szerződésmintát kell a feleknek kitölteni.

  1. A tanuló elvégzi az 50 óra közösségi szolgálatot, betartva azt a szabályt, hogy a tanítási napokon a napi munkaóra minimum 1, maximum 3 óra lehet, tanítás nélküli napokon (hétvége, iskolai szünetek) minimum 1, maximum 5 óra lehet. A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A szolgálat egyhuzamban vagy akár több év alatt is elvégezhető. A diák tevékenységéről köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

  1. A szolgálat végeztével a fogadó intézménytől naplójában igazolást kér (aláírás, pecsét) a feladat elvégzéséről, amit a naplóval együtt lead az osztályfőnökének. Az igazolásokat napi bontásban kell megadni, nem lehet tömbösítve igazolni.
  1. A közösségi szolgálat során tapasztaltakat a tanulók az osztályfőnökkel megbeszélik, feldolgozzák. Az 50 óra teljesítése után a tanuló beszámolót készít, amit a naplóval együtt lead osztályfőnökének, aki továbbítja azt a titkárságra.
  2. Az osztálynaplóban, a bizonyítványban és a törzslapon az osztályfőnök dokumentálja a közösségi szolgálat teljesítését.

További kérdések esetén keressék a közösségi szolgálat koordinátorát ímélben (iroda@kvi-pecs.hu), telefonon (+36 72 514-195) vagy  személyesen (Michelisz Petra) az iskola titkárságán.

 

  Az iskola által partnerként nyilvántartott intézmények listája - xls formátumban; kereshető, szűrhető adatokkal 

 

magyar