Alapítvány


> Pályázat     > Támogatás     > Dokumentumok

Pécsi Oktatási Központ - Bildungszentrum Fünfkirchen Alapítvány

A Koch Valéria Iskolaközpont munkáját alapítványunk a lenti célok alapján támogatja.  

Az alapítvány céljai

Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális örökség megóvása
 • a magyarországi nemzeti, és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Az alapítvány feladata

 1. A gimnázium és szakképzési ágazat kiépítéséhez és működtetéséhez pénzügyi eszközök előteremtése.
 2. Az oktatási központban folyó tanulmányi munka pénzügyi támogatása.
 3. Az intézmény munkájának tartalmi és módszertani felügyelete.
 4. Az intézmény cserekapcsolatainak pénzügyi támogatása.
 5. A magyar nyelv és irodalom, valamint a német nyelv és irodalom tantárgyakban kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása.
 6. Pályázatok kiírása és díjazása.
 7. Az intézmény vezetője és az Iskolaszék javaslatára pedagógusok jutalmazása, célfeladatokra ösztöndíj megítélése.
 8. Hagyományápolás támogatása.
 9. Kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szervezetekkel a színvonalas feladat megoldása érdekében.

Az alapítvány nyitott valamennyi magyar és külföldi állampolgár, közösség, illetve jogi személy számára, ha a jelen alapítványrendelés céljaival egyetért, és azt támogatja.

Az alapítvány politikai célokat nem támogat, politikai pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, képviselőket nem állít és nem támogat, politikai tevékenységet nem folytat.

További információkért kérjük vegye fel a kapcsolatot az alapítvány titkárával vagy olvassa el további oldalainkat a honlapon:

> Pályázat     > Támogatás     > Dokumentumok


Az alapítvány adatai

Neve:                              Pécsi Oktatási Központ - Bildungszentrum Fünfkirchen Alapítvány
Székhelye:                      H-7624 Pécs, Tiborc u. 28/1
Jogállása:                        közhasznú szervezet
Kapcsolattartó:                dr. Dávid Gabriella, alapítvány titkára

Telefon:                           +36 72 514-190
Fax:                                +36 72 514-194
Email:                              pok.bzf@gmail.com
Weboldal:                        http://www.kvi-pecs.hu/alapitvany

Számlaszám:                  MBH Bank: 10102440-11369408-00000002
Adószám:                        18302314-1-02
Cégbejegyzés száma:    20918/1993.09.27

 

A Kuratórium tagjai

Elnök:    dr. Frei János

Tagok:   Györiné Simon Brigitta
             dr. Horváth Ágnes
             dr. Herger Csabáné
             Veriga Ivett

Az alapítvány titkára: dr. Dávid Gabriella
        Telefon: +36 30 640 3468
        E-mail: pok.bzf@gmail.com
 


> Pályázat     > Támogatás     > Dokumentumok

 

magyar