ERASMUS+

ERASMUS+ NEMZETKÖZI PARTNERSÉGI PROJEKTEK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

2016-2019

Iskolánk 2016 tavaszán benyújtott pályázata nemzetközi partnerségi projektek köznevelési intézmények számára kategóriában elfogadásra került és így 2016. októberében a támogatási szerződés aláírását követően megkezdődhetett a projektmunka. A partneriskolák többségével 2012 és 2014 között már dolgoztunk együtt az akkor még Comenius Iskolák közötti Együttműködések keretében. Az említett projekt sikeres lebonyolítása, a rengeteg élmény és a diákjaink, tanáraink egyértelműen pozitív visszajelzései késztettek minket arra, hogy ismét pályázzunk.

A mostani 3 éves projektünk címe Being Europeans: From Freedom to Active EU Citizenship.

Partnereink között van az olaszországi Bassanoban lévő Liceo Ginnasio Statale G. B. Brocchi, a Berlinben található Max-Beckmann-Oberschule, a lengyelországi Gdanskaban lévő Gimnazjum nr 26 w Gdansku im. Jana III Sobieskiego és a szlovéniai Isolában a Scuola media Pietro Coppo Isola.

A projekt általános célja a szabadság és az állampolgári jogok iránti tudatosság felébresztése, annak tudatosítása, hogy az EU milyen szerepet játszik az oktatásban, mobilitásban, a fiatalok életében és jövőjében, milyen szerepei, funkciói vannak most.

Általános célunk, hogy a diákok transzverzális kompetenciáit fejlesszük az alapkészségek mellett, amelyeket formális és informális tevékenységekkel, illetve oktatási anyagokkal szeretnénk elérni. A tanárok esetében is hasonló a cél, azaz a tanítási és a transzverzális kompetenciáink fejlesztése és a jó gyakorlatok cseréje.

A projekt azonosítani fogja a közös európai alapértékeket (politikai, társadalmi, kulturális, oktatási); nyomon követi azokat a politikai és társadalmi változásokat, amelyek EU tagállammá válásunk óta történtek és történnek most; feltérképezi, hogy Európa mit jelent a résztvevő országokban és országok számára; megvizsgálja, hogy az EU milyen hatással van az oktatásra és kultúrára általában.

A projektben különböző szakos tanárok, 14-16 év közötti diákok, külső szervezetek (pl. civil szervezetek) vesznek részt.

Mivel a téma a szabadság és annak hatása az EU polgárok életére, a multikulturális perspektíva szükséges azért is, hogy jobban megértsük a kevesebb határral bíró Európa iránti igényt. A résztvevők iskolák, tanárok, diákok mind különböző történelmi háttérrel rendelkeznek, és mindegyikük másként tekint a témákra, problémákra, amelyek a projekt során előkerülnek (pl. a jelenlegi menekült helyzetre).

A projekt elsősorban a diákokra és az ő kreativitásukra kíván támaszkodni. A tervezett tevékenységekbe nem csupán a diákokat, de egyetemi oktatókat, civil szervezetek képviselőit és a helyi önkormányzat képviselőit is bevonjuk.

Mindegyik résztvevő iskola felelős a tevékenységek megtervezéséért, tesztelésért, értékeléséért és legalább egy nemzetközi találkozó megszervezéséért. Az angol a projekt első számú munkanyelve, de emellett a német, olasz, francia és spanyol is használható diákok és tanárok között is.

A résztvevő intézmények, tanárok, diákok az e-Twinning felületet fogják használni a kapcsolattartásra és a feladatok elvégzésére. Minden iskolában alakul egy Erasmus osztály körülbelül 20 diákkal. A tanárok és diákok az előző projektünkhöz hasonlóan dolgoznak.

A projekt tervezett menetrendje:

2016. december 12-16: első találkozó Szlovéniában, Izolában

2017. február 19-24: találkozó Olaszországban, Bassanoban (5 nap) 

2017 ősze: (5 nap) Lengyelországban, Gdanskban

2018 tavasza: (5 nap) Németországban, Berlinben

2018 ősze: (5 nap) Magyarországon, Pécsett

2019 tavasza: (5 nap) Olaszországban, Bassanoban

5 rövid távú diák mobilitás van a 3 éves időtartamba betervezve az alábbi témákra koncentrálva:

  1. A szabadság egyéni dimenziói
  2. EU identitás és történelem
  3. Migráció és polgári, állampolgári jogok
  4. Szabadság az oktatásban
  5. Záró konferencia

A rövid távú diák mobilitást a partnerek szervezik meg, amikor is a diákok családoknál kerülnek elszállásolásra és az 5 nap során nemzetközi csoportokban az adott kérdéskörben feladatokat, tevékenységeket végeznek, prezentációkat, filmet, előadást stb. készítenek. Minden projekttalálkozóhoz tartozik természetesen kirándulás, kulturális program is. 

A projekt tehát érdekes és sok tekintetben nagyon is aktuális kérdéseket kíván sokféle szempontból megközelíteni, a diákok számára elérhetővé, megfoghatóvá, érthetővé tenni alapértékeket úgy, hogy képesek legyenek azokat kritikusan átgondolni és mindeközben transzverzális kompetenciáikat is fejlesszék.

magyar