Közoktatási vezető lépzés

TÁJÉKOZTATÓ A „KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK”-RÓL

2016/2017. tanév II. félév /KERESZTFÉLÉV/

 

Kedves Érdeklődő!

Az alábbiakban leírt képzési formát szeretném a figyelmébe ajánlani mindenkinek, aki

  • a jövőben vezetői feladatok ellátására törekszik

vagy

  • pedagógus szakvizsgát szeretne szerezni (a szakvizsga egyenértékű bármelyik szakos szakvizsgával)

A képzés formája távoktatás, amely félévente két-három kontakt alkalmat és gyakorlatot jelent.

            A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszéke (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q-I. ép. A. szárny I. emelet.) a „KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBB-KÉPZÉSI SZAK” kihelyezett szakirányú továbbképzést indít.

Helyszín: Koch Valéria Iskolaközpont, Pécs, Tiborc u. 28/1

I.  A képzés célja

A képzés célja felkészítést nyújtani:

- a közoktatás különböző szintű vezető munkaköreiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához, (ilyenek: a köznevelési intézmények igazgatói, igazgató-helyettesei, szakmai munkaközösség-vezetői, a szaktanácsadók, szakértők, a szakképzés, tovább- és átképzési intézmények vezető munkatársai,)

- valamint a pedagógus szakvizsga letételéhez.

A képzés a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV  törvény, a 10/2006. (IX.25) OKM rendeletben foglalt követelmények a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa X/19/2006-2007.sz. határozata (2007. június 25), valamint az Oktatási Hivatal OH-FHF/1797-4/2009 számú határozattal módosított OH-FRKP/18030/2007 sz. határozata szerint folyik. A képzés négy féléves.

II. Az eredményes záróvizsgát tett hallgatók szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakképesítésekről kapnak oklevelet.

A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (egyetemi vagy főiskolai), szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget tanúsít.

III.  A képzés szervezési formája

       A képzés szervezési formája  t á v o k t a t á s, a hallgatók egyéni tanulására épül. A hallgatók egyéni tanulásra alkalmas feladatokat is tartalmazó elektronikus tananyagcsomagot kapnak.

A képzést MOODLE rendszeren informatikai háttértámogatás segíti.

IV.  A képzés költségei (önköltsége).

Egy hallgató képzési költsége egy szemeszterre (egy félév) 135.000 Ft. (Tanévenként a hivatalos infláció mértékével emeljük.) A költségtérítést a NEPTUN rendszeren keresztül, az ott meghatározott határidőre kell megfizetni!

A költségtérítés fedezi: az oktatás, a vizsgák,  a záróvizsgák, az adminisztrációs ( oklevél,  posta-, stb.), a tananyagcsomag és a tréning  költségeit.

V. Jelentkezési tudnivalók

1. A jelentkezés helye: Koch Valéria Iskolaközpont, 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1

                                    Englenderné Hock Ibolya igazgató

2. A jelentkezés határideje: 2017. január 13 (pótjelentkezés január 30)

3. A jelentkezéshez szükséges:

  • egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus oklevél, legalább 3 éves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat,
  • kitöltött „Jelentkezési Lap” "Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szakra. A beiratkozásra 1 darab igazolvány képet hozzon magával!
  • kitöltött „KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS”a költségtérítés megfizetésére.(letölthető: http://kozoktvez.mpt.bme.hu honlapról)

AKI A FENTIEKBEN FELSOROLT FELTÉTELEKNEK MEGFELEL, KÜLÖN ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BEIRATKOZHAT.

(csak olyan jelentkezőt értesítünk külön, aki a feltételeknek nem felel meg)

a beiratkozás ideje:*         január 30. (hétfő) 15.00 óra

 a beiratkozás helye:*       Koch Valéria Iskolaközpont 7624 Pécs, Tiborc u.28/1

  AZ INFORMÁCIÓK LETÖLTHETŐK: http://kozoktvez.mpt.bme.hu   honlapról

 

Amennyiben van olyan érdeklődő, akinek már van bármely pedagógus szakvizsgája, s a közoktatási vezetés miatt szeretné elvégezni a képzést, annak két félévet elismerünk. Ebben az esetben 3. szemeszterrel kezd a hallgató, de az első év anyagából a 3. félév végén szigorlatoznia kell.

 

 

                                                    Englenderné Hock Ibolya

                                                               konzulens

Undefined