A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja - Tag des Gedenkens an die Opfer kommunistischer Diktaturen

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

"A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit és biztosítani, hogy azok soha ne ismétlődhessenek meg" - írta Milan Kundera cseh író.

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja megtartását az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata rendelte el. Ennek értelmében minden év február 25-én megemlékeznek a kommunizmus áldozatairól a középfokú oktatási intézményekben.

Ezen a napon a XX. század történelmének egyik legsötétebb, legtragikusabb időszakára emlékezünk. Ne feledjük: A múltat megismerni, a múlttal szembenézni kötelességünk, mert csak így tudunk olyan jövőt építeni, amelyben soha sem lesz módja senkinek ilyen ordas eszmék nevében emberek millióit a halálba küldeni, vagy megnyomorítani.

Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és a Szovjetunióba vitték, ahol nyolc évet töltött fogságban, először a Gulagon, majd 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében.
A politikus letartóztatása és fogvatartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. Az eset ezzel a demokrácia és a szabadságjogok semmibe vételének jelképévé vált, amely a kommunizmus közel 50 éves uralmát jellemezte. Kovács Béla típuspéldája lett a pártállami rezsim áldozataiként számon tartott embereknek.

A kommunizmus fekete könyve becslések és levéltári kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszi a kommunizmus áldozatainak számát az egész világon. Kelet-Közép-Európában az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az egymilliót, de a rendszer áldozata az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, akit csoport- vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg megnyomorítottak.

https://www.terrorhaza.hu/hu/hir/2023-02-22-a-kommunista-diktaturak-aldo...

 

Tag des Gedenkens an die Opfer kommunistischer Diktaturen

"Wir sind es künftigen Generationen schuldig, die Verbrechen des 20. Jahrhunderts aufzuzeichnen und dafür zu sorgen, dass sie sich nie wiederholen", schrieb der tschechische Schriftsteller Milan Kundera.

Der Tag des Gedenkens an die Opfer der kommunistischen Diktaturen wurde durch einen Parlamentsbeschluss vom 13. Juni 2000 eingeführt. Diesem Erlass zufolge wird jedes Jahr am 25. Februar in Mittelschulen der Opfer des Kommunismus gedacht.

Dieser Tag erinnert an eine der dunkelsten und tragischsten Perioden in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Erinnern wir uns: Es ist unsere Pflicht, über die Vergangenheit zu lernen, uns der Vergangenheit zu stellen, denn nur so können wir eine Zukunft aufbauen, in der niemand mehr in der Lage sein wird, Millionen von Menschen im Namen solch gemeiner Ideologien in den Tod zu schicken oder sie zu verkrüppeln.

An diesem Tag im Jahr 1947 wurde Béla Kovács, Generalsekretär der Unabhängigen Kleinbauernpartei, von den sowjetischen Behörden wegen seiner Opposition gegen die Kommunisten verhaftet und in die Sowjetunion gebracht, wo er acht Jahre in Haft verbrachte, zunächst im Gulag und dann, ab dem 25. September 1951, im Zentralgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit in Moskau.
Die Verhaftung und Inhaftierung des Politikers war der erste Schritt auf dem Weg zur Eliminierung von Dissidenten durch die Kommunistische Partei und zur Errichtung einer totalen Einparteiendiktatur. Der Fall wurde so zu einem Symbol für die Missachtung von Demokratie und Freiheiten, die fast 50 Jahre kommunistischer Herrschaft kennzeichneten. Béla Kovács wurde zu einem Vorbild für Menschen, die als Opfer des parteistaatlichen Regimes galten.

Nach Schätzungen des Schwarzbuchs des Kommunismus und Archivrecherchen wird die Zahl der Opfer des Kommunismus weltweit auf etwa 100 Millionen geschätzt. In Mittel- und Osteuropa liegt die Zahl der Opfer des Regimes, die an Hunger, in Zwangsarbeitslagern oder durch Hinrichtung starben, bei bis zu einer Million. Aber auch diejenigen, die inhaftiert, verhört, gefoltert, stigmatisiert, wegen ihrer Gruppe oder Religion verfolgt wurden, mit anderen Worten, all diejenigen, die der Möglichkeit des freien Handelns und der Wahl beraubt, körperlich und geistig verkrüppelt wurden.

https://www.terrorhaza.hu/hu/hir/2023-02-22-a-kommunista-diktaturak-aldo...