Átadták a Koch Valéria-díjat - Valeria-Koch-Preis übergeben

Auf der Landesgala der LdU am 14.01.2023 wurde auch der Valeria-Koch-Preis übergeben. Der Preis wird an Gymnasiasten verliehen, die hervorragende schulische Leistungen erbracht haben und sich in besonderer Weise für das ungarndeutsche Kulturerbe einsetzen. Zum anderen wird der Preis jedes Jahr an eine Studentin bzw. einen Studenten für eine herausragende Abschlussarbeit zu einem ungarndeutschen Thema verliehen. Überreicht wurde der Preis von Alfred Manz, dem Vorsitzenden des Bildungsausschusses der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, und Emil Koch, dem Vorsitzenden des Jugendausschusses.

Den Valeria-Koch-Preis erhielt Réka Acél.

Die Abiturientin unseres Gymnasiums lebt in Nimmesch/Himesháza, Komitat Branau. Familie und Umgebung stärken sie gleichwohl in ihrer ungarndeutschen Identität. Sie engagiert sich auf verschiedenen Ebenen der Kulturpflege: In ihrem Heimatort lernte sie Akkordeon spielen, war Mitglied der ungarndeutschen Kindertanzgruppe und nahm regelmäßig an Gesangswettbewerben teil, und auch als Mittelschulschülerin beteiligte bzw. beteiligt sie sich an zahlreichen Nationalitäteninitiativen, so zum Beispiel am Podcast-Projekt und am Comic-Wettbewerb des Lenau Hauses, am Wettbewerb „Sprichst du Deutsch?" des Germanistischen Instituts des Universität Fünfkirchen, am landesweiten Rezitationswettbewerb der LdU und einem landesweiten Fotowettbewerb im Thema Nationalitäten. Auch aktuell nimmt sie gerne an verschiedenen Programmen der Nimmescher Deutschen Selbstverwaltung und des örtlichen Vereins „Völkerfreundschaft“ teil, ist Mitglied der Jugendtanzgruppe und des Kirchenchors des Dorfes, und übernimmt bei kulturellen Veranstaltungen gerne auch Hintergrund- und Moderationsaufgaben. Für ihr vielseitiges Engagement erhielt Réka 2021 das Stipendium für Schülerinnen und Schüler der Nationalitätenschulen. Nach dem Abitur möchte sie sich mit Literatur, Fremdsprachen, Kommunikation und Kunst beschäftigen.
Wir gratulieren Réka herzlichst zur Auszeichnung!

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (LdU) január 14-én megrendezésre került országos gáláján adták át az arra érdemes fiataloknak a Koch Valéria-díjat. A kitüntetést minden évben olyan középiskolások kapják, akik kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtottak, amellett pedig különösen aktívak a magyarországi német kulturális örökség ápolásában. Másrészt a díjat minden évben egy magyarországi német témájú, kiemelkedő színvonalú szakdolgozatért kapja meg egy egyetemista is. A díjat Manz Alfréd, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata oktatási bizottságának elnöke, valamint Koch Emil, az ifjúsági bizottság elnöke nyújtották át.

Koch Valéria-díjban részesült Acél Réka.

Gimnáziumunk végzős tanulója a Baranya megyei Himesházán él. A családja és a környezete egyaránt erősíti magyarországi német identitását. Számos kulturális területen vállal szerepet: szülőfalujában harmonikázni tanult, tagja volt a helyi német gyermektánccsoportnak, rendszeresen szerepelt énekversenyeken, és középiskolásként is számos nemzetiségi kezdeményezésben vett, illetve vesz részt. Jelenleg is szívesen működik közre a Himesházai Német Önkormányzat és a helyi Népek Barátsága Egyesület különböző programjain, tagja a falu ifjúsági tánccsoportjának és templomi kórusának, valamint örömmel vállal háttér- és moderátori feladatokat kulturális rendezvényeken. Réka sokrétű elkötelezettségéért 2021-ben megkapta a nemzetiségi iskolák tanulóinak ösztöndíját. Az érettségi után irodalommal, idegen nyelvekkel, kommunikációval és művészettel szeretne foglalkozni.
Szeretettel gratulálunk Rékának a kitüntetéshez!