Étkezés igénybevétele - térítési díj

Tájékoztató az étkezés igénybevételéről

 

1. Díjak

Az étkezési térítési díjak mértéke változott. Kérjük olvassák el az erről szóló cikket!

 

2. Ebédlemondás 

Az ebédrendelés módosítás (lemondása, stb.)  az aktuális napot megelőző napon 9.00 óráig a menza@dus.sulinet.hu e-mail címen, illetve a  következő telefonszámon lehetséges: +36 72 514-193

 

Visszatérítésre az jogosult, aki az étkezést lemondta és az étkezési jegyeket (5- 12.osztályig) a gazdasági irodában leadta.

 

3. Diétás étkezés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a törvényi rendelkezések értelmében intézményünk csak abban az esetben tudja biztosítani a gyermek/tanuló részére a diétás étkezést, amennyiben szakorvosi igazolással igazolják a diéta típusát.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet kötelező előírása szabályozza a diétás étkezés igénybevételét –

15. § (1)14 A fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani a (2)-(5) bekezdésben, valamint a 16. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak betartásával.

(2) A diétás étrendet az Intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha az Intézmény főzőkonyháján vagy az Intézményt ellátó Közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az Intézmény azt más - ilyen feltételekkel rendelkező - Közétkeztetőtől rendeli meg.

 

4. Fizetés átutalással

Az intézményben lehetőség van az az étkezési térítési díj átutalással történő kiegyenlítésére. Ehhez az alábbi nyilatkozatot kell kitölteni és eljuttatni a Gazdasági Hivatalba:

 

 

 

Undefined