Alapítvány


Pécsi Oktatási Központ - Bildungszentrum Fünfkirchen Alapítvány

A Koch Valéria Iskolaközpont munkáját alapítványunk a lenti célok alapján támogatja.  

 

Az alapítvány céljai

Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális örökség megóvása
 • a magyarországi nemzeti, és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Az alapítvány feladata

 1. A gimnázium és szakképzési ágazat kiépítéséhez és működtetéséhez pénzügyi eszközök előteremtése.
 2. Az oktatási központban folyó tanulmányi munka pénzügyi támogatása.
 3. Az intézmény munkájának tartalmi és módszertani felügyelete.
 4. Az intézmény cserekapcsolatainak pénzügyi támogatása.
 5. A magyar nyelv és irodalom, valamint a német nyelv és irodalom tantárgyakban kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása.
 6. Pályázatok kiírása és díjazása.
 7. Az intézmény vezetője és az Iskolaszék javaslatára pedagógusok jutalmazása, célfeladatokra ösztöndíj megítélése.
 8. Hagyományápolás támogatása.
 9. Kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szervezetekkel a színvonalas feladat megoldása érdekében.

Az alapítvány nyitott valamennyi magyar és külföldi állampolgár, közösség, illetve jogi személy számára, ha a jelen alapítványrendelés céljaival egyetért, és azt támogatja.

Az alapítvány politikai célokat nem támogat, politikai pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, képviselőket nem állít és nem támogat, politikai tevékenységet nem folytat.

 

További információkért kérjük olvassa el honlapunk további oldalait vagy vegye fel a kapcsolatot az alapítvány titkárával.

magyar