Érettségizőknek

Kedves Diákok!

Megjelent a május-júniusi érettségi vizsgaidőszakra vonatkozó 119/2020. (IV. 16.) Kormányrendelet. Az alábbiakban összefoglaljuk a számotokra fontos, rátok vonatkozó pontokat a rendeletből. Dőlt betűvel a mi megjegyzéseinket olvashatjátok.

 1. Az érettségi vizsga általános szabályai az érettségi vizsga 2020. május–júniusi vizsgaidőszakában
 1. Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
 2. Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.
 1. Egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezések
 1. A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és  54.  §-ától  eltérően  a  megfelelő  fokú  és  típusú  nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

Ez nagyon fontos számunkra, hiszen a rendelet ezen pontja azt jelenti, hogy szóbeli vizsga nélkül is megkapjátok:

 • német nyelv és irodalom emelt szintű érettségivel százaléktól függően a nyelvvizsgát (25-59% = B2, 60-100% = C1),
 • angol és német nyelv emelt szintű érettségivel százaléktól függően a nyelvvizsgát (40-59% = B1, 60-100% = B2)
 1. Bármely vizsgatárgyból  tett  középszintű  írásbeli  vizsga  esetén,  ha  a  vizsgázó  írásbeli  teljesítménye  elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, szóbeli vizsgát tehet.
 2. Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni. A középszintű szóbeli  vizsga  a  vizsgáztató  tanár  mellett  a  vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján – a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével – lebonyolítható.
 1. Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó különös szabályok a Vizsgaidőszakban
 1. A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal törli, kivéve a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit, melyek megszervezésére érvényes vizsgajelentkezés esetén sor kerül.

Tehát, aki közületek szintemelő vizsgára jelentkezett, pl. informatikából vagy angolból, annak a vizsgájára sor kerülhet. Akinek nem kell a felvételihez, a pontokhoz, mérlegelje, hogy vissza szeretne-e lépni.

 1. Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

Ez azt jelenti, hogy nem elégtelen a vizsga, hanem törlődik.

 1. A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azaz a vizsgát törölni kell, ha a vizsgázó ezt a fogadó középiskolánál kérelmezi.
 2. A  vizsgázó  vizsgajelentkezését  a  fogadó  intézmény  a  vizsgázó  kérelmére  emelt  szintről  középszintre módosítja.
 3. A  vizsgázó  vizsgajelentkezését  a  fogadó  intézmény  a  vizsgázó  kérelmére  –  kizárólag  idegen  nyelvből  – középszintről emelt szintre módosítja.

Aki angolból középszinten jelentkezett, most mérlegelheti (esetleg angoltanára bevonásával), hogy kérje-e az emelt szintű vizsgát, ahol a jelen vizsgaidőszakban a csak írásbeli vizsgával B2 komplex nyelvvizsgához juthat. Ez főleg azoknak jó, akik írásban jobbak, mint szóban. Gondold végig, ne dönts elhamarkodottan.

 1. A vizsgázó a kérelmét az Oktatási Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez (Koch Valéria Iskolaközpont) nyújthatja be.

A kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

 1. Az érettségi vizsga lebonyolítására, az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenységre vonatkozó különös szabályok

 

 1. Az  érettségi  vizsgák  lebonyolítása  során  a  kijárási  korlátozásról  szóló  71/2020.  (III.  27.)  Korm.  rendelet  bekezdése szerinti távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell.
 2. Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

 

 1. A Vizsgaidőszak időrendje (csak az általatok megjelölt vizsgák időpontjai)

 

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

 

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

 

9.00

 

2020. május 4.

matematika

matematika

9.00

2020. május 5.

történelem

történelem

9.00

2020. május 6.

angol nyelv

angol nyelv

9.00

2020. május 7.

német nyelv

német nyelv

9.00

2020. május 8.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom, filozófia

8.00

2020. május 11.

kémia

kémia

8.00

2020. május 12.

földrajz

földrajz

14.00

2020. május 12.

biológia

biológia

8.00

2020. május 13.

informatika

8.00

2020. május 15.

informatika

-

8.00

2020. május 18.

fizika

fizika

8.00

2020. május 19.

 

 1. Egyéb eljárási határidők, határnapok

 

A

B

C

D

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

Az emelt szintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai

A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai

 

 

2020.

május 28–29.

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje

 

16.00

 

2020. június 2.

 

E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények megállapításának és adminisztrálásának időszaka

 

 

2020.

június 11–13.

és

 június 15–16.