Népi kismesterségek

Projekt prezentáció
Az iskola hagyományainak megfelelően a 2003/2004-es tanévben a hon- és népismeret tantárgy keretén belül ismét feldolgozásra került egy a magyarországi németekkel kapcsolatos téma. A német munkaközösség javaslatára ebben az évben a népi kismesterségek feldolgozására került sor. A szervezési munkát a 6. évfolyam osztályai és osztályfőnökei végezték. Az általános iskolában a tanulók -az osztályfönökök, és a hon- és népismeretet tanító kollégák segítségével- mesterséget választottak.
Már szeptembertől készültek a feladatra. Megkezdődött a különféle szakmákat folytató személyek felkutatása. Minden osztály kirándulást szervezett, hogy felkeresse a magyarországi németek által lakott falvakban dolgozó mestereket. Az ősz hátralevő része és a téli időszak a téma tanórákon történő feldolgozásával telt el. Itt megismerkedtek a gyerekek a foglalkozások magyar és német nyelvű szakkifejezéseivel.
A tanév nagy részét átfogó projekt lezárására március 26-án került sor. Ezen a napon egyes osztályok tablókat készítettek, mások mesterek irányításával próbálkoztak az alapfogások elsajátításával, és voltak akik saját remekműveiket állították ki.
A bemutatón készült fotók itt megtekinthetők.