"Iskola" projekt 2004

Gimnáziumunk már évek óta hagyományosan nemzetiségi projektnapot rendez. Az elmúlt években lakodalmi, farsangi és búcsúi népszokásokat dolgoztunk fel. A magyarországi német irodalommal is foglalkoztak már tanulóink.

Ebben a tanévben témánk „Az iskola régen és ma” volt. Mivel diákjaink többsége Baranya megyei községekből származik, adott volt, hogy szülőfalujukban régi taneszközöket gyűjtsenek. A gyűjtött anyagból és iskolai képekből kiállítás készült. Az oktatásügy, iskolaépület, tanítás összehasonlítását plakátokon mutatták be.

A számítógép adta lehetőségeket kihasználva egy érdekes Power Point előadás is készült e témában.

Meggyőződésünk, hogy a tanulás projektek segítségével, különösen nemzetiségismeret tantárgyban effektívebb és jobban motiválja a gyerekeket, mint a hagyományos oktatás.

A kiállításról készült fotók itt megtekinthetők.

Frey Mária