"Whoever saves one life saves the whole world."

Unsere Schülerin der Klasse 10a, Sara Eliza Herger, hat an dem internationalen Projekt „Wer ist dein Held?“ teilgenommen, das vom Yad Vashem Institut in Israel organisiert wurde. Das Ergebnis ihrer Arbeit waren ein englisch-ungarischer, 10-minütiger Kurzfilm, bzw.  ein Aufsatz über Dr. Zsuzsanna Ungár, die den Holocaust als drei Monate altes Baby überlebte.
Saras Interview war so gut, dass sie aus 120 Einsendungen als Einzelsiegerin neben drei Teams von Schulen in Texas, Mexiko und Australien ausgewählt wurde. Die vier Gewinnerbeiträge, die sich für unterschiedliche Verarbeitungsmethoden entschieden haben, wurden auf einer internationalen Online-Veranstaltung vorgestellt, wo auch die anderen, sehr farbenfrohen Beiträge gewürdigt wurden. Saras Bericht hat in Israel dazu geführt, dass die Stiefmutter, Anna Kövesi, um die es in der Geschichte geht, in den Kreis der „Truthers of the World“ aufgenommen wurde, eine Ehrung, die denjenigen zuteil wird, die geholfen haben, unsere jüdischen Mitbürger während des Holocausts zu retten.
Yad Vashem würdigte Saras Arbeit mit einer Kopie des Gemäldes von Carol Deutsch (1941/42) und einer Gedenktafel. Ihr Lehrer war János Flódung.  
Herzlichen Glückwunsch an Sara für diese Anerkennung!
„Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt.“ (Talmud)

Iskolánk 10.a osztályos tanulója, Herger Sára Eliza részt vett az izraeli Yad Vashem Intézet által meghirdetett „Ki a te hősöd” nemzetközi projekten. Munkájának gyümölcse egy 10 perces angol-magyar nyelvű kisfilm, illetve egy esszé lett Dr. Ungár Zsuzsannáról, aki három hónapos kisbabaként élte túl a holokausztot.
Sára interjúja olyan jó lett, hogy a világ minden földrészéről beérkezett 120 pályamunka közül bekerült egy texasi, egy mexikói és egy ausztrál iskola csapata mellett egyéni indulóként a négy győztes közé. Az eltérő feldolgozási módszert választó négy díjazott alkotás bemutatására és a többi, rendkívül színes pályamunka méltatása egy nemzetközi online eseményen került sor. Sára interjújának a hatására Izraelben elindult egy vizsgálat annak érdekében, hogy az elbeszélt történet alapján megismert nevelőanyát, Kövesi Annát felvegyék a „Világ Igazai” körébe, amely megtiszteltetés azoknak a személyeknek jár, akik a vészkorszak idején zsidó honfitársaink megmentésében segédkeztek.
A Yad Vashem intézet Carol Deutsch festményének (1941/42) másolatával és egy emlékplakettel méltatta Sára tevékenységét, akinek a felkészítő tanára Flódung János volt.  
Gratulálunk Sárának az elismerésért!
„Aki megment egy életet, az egész világot ment meg.” (Talmud)

Our 10th grade student, Sára Eliza Herger, participated in the international project "Who is your hero?", organised by the Yad Vashem Institute in Israel. The result of her work was an English-Hungarian, 10-minute short film and an essay about Dr Zsuzsanna Ungár, who survived the Holocaust as a three-month-old baby.
Sara's interview was so good that she was selected as the individual winner out of 120 entries, alongside three teams from schools in Texas, Mexico and Australia. The four winning entries, which opted for different processing methods, were presented at an international online event where the other very colourful entries were also recognised.  The report led to an inquiry in Israel to include the stepmother, Anna Kövesi, who was the subject of the story, in the "Righteous Among the Nations", an honor given to those who helped save our fellow Jews during the Holocaust.
Yad Vashem honoured Sara's work with a copy of Carol Deutsch's painting (1941/42) and a memorial plaque. Her teacher was János Flódung.  
Congratulations to Sara for this recognition!
"Whoever saves one life saves the whole world." (Talmud)