Hősök Magyarországon - projekt

Hősök Magyarországon – 12. évfolyam 12 hetes projektmunkája

Iskolánk fennállásának közelgő 3 évtizedes jubileuma az intézmény nyelvi képzésének kivételes eredményességét is büszkén hivatott 2024 tavaszán bemutatni majd. Diákjaink rendkívül magas szintű angol és német nyelvtudása hívta életre interdiszciplináris 3 nyelvű projektünket, amely a héten véget ért. 2022-es és 2023-as tanévünk őszi időszakában az Aradi Vértanúk, az 1956-os forradalmárok és a Mecseki Láthatatlanok hőseivel, történelmi tetteik jelentőségével, örökségükkel készült és foglalkozott 12 héten át 12. évfolyamunk egy csoportja, sem szabadidejüket, sem energiájukat nem kímélve. Briliáns ötleteik, vetélkedőik, pszichológiai és történelmi témájú esszéik, a helyszínek meglátogatása, szobrok – 1956-os emlékmű, 48-as tér, Mecseki Láthatatlanok Tettye, Málics Ottó (Nagy Lajos Gimnázium) és az Aradi Vértanúk – megkoszorúzása, képzőművészeti alkotásaik a nyitott oktatási formák egyik alkalmazásának bevonásával angol, német és magyar munkanyelven kerültek dokumentálásra. A projekt egésze hatalmas siker lett. Gratulálunk diákjainknak! Köszönjük lelkesedésüket, hozzáállásukat, szorgalmukat. Célunk a különböző tantárgyi tudást szintetizálni, a három nyelvet C1-es szinten alkalmazni, történelmi örökségünket megőrizni igyekvő végzős évfolyamunk példamutatása volt. Mottónk: „Utat mutatni – hagyományt teremteni”.

Helden in Ungarn - 12-wöchiges Projekt der 12. Jahrganges

Die Feier anlässlich des drei Jahrzehnte langen Bestehens unserer Schule wird auch eine stolze Darstellung der außergewöhnlichen Leistungen unserer Sprachförderung sein. Das extrem hohe Niveau der Englisch- und Deutschkenntnisse unserer Schülerinnen und Schüler war die Basis unseres fächerübergreifenden 3-Sprachen-Projekts, das diese Woche zu Ende ging. Eine Gruppe unserer Schüler der Jahrgangsstufe 12 hat im Herbst der Schuljahre 2022 und 2023 zwölf Wochen lang die Helden der Märtyrer von Arad, die Revolutionäre von 1956 und die unsichtbaren Helden vom Mecsek, die Bedeutung ihrer historischen Taten und ihr Vermächtnis aufgearbeitet und studiert, dabei weder ihre Freizeit noch ihre Energie geschont. Ihre brillanten Ideen, ihre Quizfragen, ihre Aufsätze zu psychologischen und historischen Themen, ihre Besuche an den Schauplätzen, der Statuen der Gedenkstätte von 1956, des Platzes der 48-er, der Tettye-Gedenkstätte der Unsichtbaren vom Mecsek, Ottó Málics (Nagy Lajos Gymnasium) und der Märtyrer von Arad, ihre Kunstwerke, wobei die Anwendungen der offenen Unterrichtsformen dominierte, wurden auf Englisch, Deutsch und Ungarisch dokumentiert. Das gesamte Projekt war ein großer Erfolg. Herzlichen Glückwunsch an unsere Schüler! Vielen Dank für Ihren Enthusiasmus, Ihre Einstellung und Ihren Fleiß. Unser Ziel war es, Wissen aus verschiedenen Fächern zu synthetisieren, die drei Sprachen auf C1-Niveau zu verwenden, ein Beispiel für unsere Abschlussklasse zu geben, die sich bemüht, unser historisches Erbe zu bewahren. Unser Motto: „Den Weg zu weisen - eine Tradition zu schaffen”.

Heroes in Hungary - 12th grade 12-week project

The forthcoming 3 decades of our school's existence will be a proud celebration of the exceptional achievements of our language training. Our students' extremely high level of English and German language proficiency gave birth to our interdisciplinary 3-language project, which ended this week. In the autumn of the academic years 2022 and 2023, a group of our Year 12 students spent 12 weeks preparing and studying the heroes of the Arad Martyrs, the 1956 revolutionaries and the Invisible Heroes of Mecsek, the significance of their historical deeds and their legacy, using neither their free time nor their energy. Their brilliant ideas, their quizzes, their essays on psychological and historical themes, their visits to the sites, their visits to the statues of the 1956 Memorial, the Square of 48, the Tettye of the Invisible People of Mecsek, Ottó Málics (Nagy Lajos Gymnasium) and the Martyrs of Arad, their works of art, using one of the applications of open education, were documented in English, German and Hungarian. The project as a whole was a huge success. Congratulations to our students! Thank you for your enthusiasm, attitude and diligence. Our aim was to synthesise knowledge from different subjects, to use the three languages at C1-C2 level, to set an example for our graduating class, who are trying to preserve our historical heritage. Our motto: „To lead the way - to create a tradition”.

 

Résztvevők/ Participants/Teilnehmer:
Bartók Györgyi, Bozó Karolina, Csernók Dorka, Dudás Dávid, Hofgang Zoé, Janz Larry, Keményfi Zsuzsanna, Lázár Bálint, Maul Hanna, Melczer Lili, Mester Dorina, Régert Valér, Sárdi Natália, Sarkadi Kíra, Vidák Zsanett – Hüse Rita tanárnő, Fábián Éva tanárnő