Könyvek évvégi visszaadása

Közeledik a tanév vége és diákjainknak hamarosan vissza kell hozniuk, le kell adniuk a könyvtárból kölcsönzött könyveket és tankönyveket. Ezzel kapcsolatban a következő tudnivalókat szeretnénk itt tájékoztatásul közzé tenni.

1.    A tankönyvek visszaadásának időpontja: június 7., 8., 9. – a pontos időbeosztást az osztályfőnökök fogják kihirdetni.
2.    A könyvtárból kölcsönzött egyéb könyvek (nem tankönyvek!) utolsó kölcsönzési időpontja: május 27., péntek.
3.    A kölcsönzött könyvek visszahozatalának utolsó napja ebben a tanévben: május 31. kedd. Kivételt képeznek a nyári kötelező olvasmányok. Ez nem vonatkozik a 8. osztályos diákokra!
4.    Az osztályfőnökök emailben kapnak egy listát a tartozással rendelkező diákokról.
5.    Az érettségiző diákoknak a könyveket legkésőbb a szóbeli vizsga napján (12.a: 2022.06.16. ; 12.b: 2022.06.20.) vissza kell hozni.
6.    Ha valaki előre ellenőrizni szeretné a nála lévő könyvek listáját, akkor azt megteheti a könyvtárunk online katalógus felületén: http://94.199.48.18/sziren_0074.htm, amihez a könyvtári törzsszámot kell ismerni – ha nincs meg, vagy nem ismerné valaki, érdeklődjön a könyvtárban.    
7.    Tájékoztatásul: Az elvesztett vagy megrongált könyvek árát a tanév végéig meg kell téríteni. A megtérítendő ár a tankönyv aktuális beszerzési árát jelenti.
8.    A könyvtár nyitvatartása