Étkezés igénybevétele az óvodában

1. Tájékoztató levelek

  Tájékoztató levél (2023/24. nevelési évre)
     Óvodai étkezésre vonatkozó tájékoztató

Tájékoztató levél (2022/23. nevelési évre)
     Óvodai étkezésre vonatkozó tájékoztató

Tájékoztató levél (2021/22. nevelési évre)
     Óvodai étkezésre vonatkozó tájékoztató

 

2. Díjak

Az étkezési térítési díjak mértéke változik. Kérjük olvassák el az erről szóló dokumentumot!


3. Ebédlemondás 

Az ebéd lemondása az aktuális napot megelőző napon 9.00 óráig telefonon

1. Dugonics utcai ovi: +36 72 318 480

2. Szőnyi utcai ovi : +36 72 251 159

 és személyesen a helyszínen lehetséges.

 

.

4. Diétás étkezés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a törvényi rendelkezések értelmében intézményünk csak abban az esetben tudja biztosítani a gyermek/tanuló részére a diétás étkezést, amennyiben szakorvosi igazolással igazolják a diéta típusát.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet kötelező előírása szabályozza a diétás étkezés igénybevételét:

15. § 

(1) [...] a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani a (2)-(5) bekezdésben, valamint a 16. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak betartásával.

(2) A diétás étrendet az Intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha az Intézmény főzőkonyháján vagy az Intézményt ellátó Közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az Intézmény azt más - ilyen feltételekkel rendelkező - Közétkeztetőtől rendeli meg.

 

5. Díjfizetés módja

Az étkezési térítési díj kiegyenlítése átutalással történik az intézmény által e-mailben küldött díjbekérő alapján. A díjbekérő küldésének időpontjáról az iskolai honlapon az alábbi linken tájékozódhat: https://kvi-pecs.hu/hu/ebedbefizetes-ovi

Az díjbekérő beállításához/ átutalásos fizetéshez szintén nyilatkozni szükséges.

 

Az étkezéssel, ebédbefizetéssel, kedvezményekkel kapcsolatos nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványokat a honlap Dokumentumok/Letölthető menüpontja alatt találja.

 

 

magyar