Beiskolázási tájékoztató a 2023/24. tanévhez

MNOÖ Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

LdU Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim

Az intézmény OM azonosítója: 200406
Címe: 7624 Pécs, Tiborc. u. 28/1
Telefon: +36 72 514-190
Email: iroda@kvi-pecs.hu
Pályaválasztási felelős: Amreinné Pesti Ágnes

 

 

 

 

 

Az iskola képzési területei:

01           német nemzetiségi kétnyelvű négy évfolyamos gimnáziumi képzés – 3 osztály (3 x 30 fő)

FIGYELEM!

Nyelvi előkészítő osztályt a 2023/2024-es tanévben nem indítunk.              

 

A felvételi eljárás az általános rend szerint történik, és egy fordulóból áll.

A kétnyelvű német nemzetiségi képzésre (01) várunk minden tanulót, aki német nyelvtudással rendelkezik, függetlenül attól, hogy járt-e nemzetiségi általános iskolába.

A hatályos rendelkezés értelmében a középiskolába jelentkező tanulóknak a központi felvételi vizsgát (magyar nyelvből és matematikából) meg kell írniuk. Erre a mi intézményünkben is lehetőség van.  

A központi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom részének eredményét nem számítjuk be a felvételi pontokba. Helyette az általunk meghirdetett helyi felvételi vizsgán német nyelvű, szövegértésen alapuló feladatsort kell a tanulóknak megoldaniuk, majd szóbeli elbeszélgetés következik. A felvételi eljárás során azt mérjük, hogy a jelentkezők nyelvtudása elegendő-e ahhoz, hogy részt tudjanak venni a német nyelvű szaktárgyi oktatásban (B1 nyelvi szint).

A központi felvételi vizsga időpontja:
2023. január 21.                szombat               10.00

Pótfelvételi:
2023. január 31.                kedd                      14.00

 

A helyi felvételi vizsga időpontja:
2023. március 4.              szombat                10.00

Pótfelvételi:
2023. március 9.                csütörtök            14.00

 

A felvételihez a következő tantárgyak 7. év végi és a 8. év félévkor szerzett érdemjegyeit vesszük figyelembe: német, magyar, matematika, történelem, földrajz vagy biológia, fizika vagy kémia.

A külsős vizsgázók teljesítményének értékelése a következő arányban történik (összesen 200 pont):

Matematika központi írásbeli           25%
Német helyi írásbeli és szóbeli        25 %
Tanulmányi eredmény                     50 %

Intézményünk és a partnerintézmények 8. osztályát elvégzett tanulók a tanulmányi eredményük rangsorolásával tanulhatnak tovább a gimnáziumban. Számukra a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe a fentiekben már felsorolt hat tantárgyból. A központi felvételi vizsgát azonban nekik is meg kell írniuk.

A helyi német nyelvű felvételi eljárásban a partnerintézmények diákjainak is részt kell venniük a helyi német nyelvű felvételi eljárásban, hogy meg tudjuk állapítani, elérik-e a B1-es nyelvi szintet.

A központi felvételi vizsgára 2022. december 2-ig lehet jelentkezni intézményünkben. A középiskolai jelentkezési határidő 2023. február 22.

Az iskola speciális kínálata:
Az iskola programjának szerves része a magyarországi német kultúra, a hagyományok megismerése, ápolása és a jelenkor német kulturális értékeinek közvetítése.
Német, olasz, holland és erdélyi iskolákkal ápolunk cserekapcsolatot, valamint nemzetközi projektekben is részt veszünk (Erasmus +). Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink számos ösztöndíjat pályázhatnak meg.
A 12. osztályosok megszerezhetik a külföldön is elfogadott német állami nyelvvizsgát (DSD II), amely – eredménytől függően – felsőfokú, illetve középfokú nyelvvizsgának felel meg. Tanulóink a német nyelv és irodalom érettségivel is szerezhetnek felső-, illetve középfokú nyelvvizsgát.

Külön figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a 9. évfolyamtól az emelt szintű matematikaoktatást is biztosítunk. Iskolánkban emelt szinten oktatjuk az angol nyelvet.  Arra törekszünk, hogy diákjaink ebből a nyelvből is nyelvvizsgával zárják tanulmányaikat.

Diákjaink az alábbi szakkörök és tanórán kívüli tevékenységek közül választhatnak: német kórus és fúvószenekar, német néptánccsoport, tantárgyi szakkörök, sportolási lehetőségek, irodalmi színpad.

Az iskola saját kollégiummal rendelkezik, ahol minden tanulónknak helyet biztosítunk.

Gimnáziumi nyílt napunk a  külsős 8. osztályosoknak:

2022. október 12. szerda       

8.55: Intézményvezetői tájékoztató (kollégium aula)

9:50 – 10:35: Játékos ismerkedés a német nyelvű tantárgyakkal (gimnázium)

11:40: A kollégium bemutatása

 

Nyelvi előkészítő tanfolyamot a német nyelvű szaktárgyi oktatáshoz a második félévben indítunk (6 alkalom).

magyar