Beiskolázási tájékoztató a 2024/25. tanévhez

MNOÖ Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

LdU Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim

Az intézmény OM azonosítója: 200406
Címe: 7624 Pécs, Tiborc. u. 28/1
Telefon: +36 72 514-190
Email: iroda@kvi-pecs.hu
Pályaválasztási felelős: Amreinné Pesti Ágnes

 

 

 

 

 

Az iskola képzési területei:

01    kéttannyelvű német nemzetiségi osztály  - 2 osztály (2 x 34 fő)
02    nyelvi előkészítő osztály (10-15 fő)

      

A felvételi eljárás az általános rend szerint történik, és egy fordulóból áll.

A kétnyelvű német nemzetiségi képzésre (01) várunk minden tanulót, aki német nyelvtudással rendelkezik, függetlenül attól, hogy járt-e nemzetiségi általános iskolába.

A hatályos rendelkezés értelmében a középiskolába jelentkező tanulóknak a központi felvételi vizsgát (magyar nyelvből és matematikából) meg kell írniuk. Erre a mi intézményünkben is lehetőség van.  

A központi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom részének eredményét nem számítjuk be a felvételi pontokba. Helyette az általunk meghirdetett helyi felvételi vizsgán német nyelvű, szövegértésen alapuló feladatsort kell a tanulóknak megoldaniuk, majd szóbeli elbeszélgetés következik. A felvételi eljárás során azt mérjük, hogy a jelentkezők nyelvtudása elegendő-e ahhoz, hogy részt tudjanak venni a német nyelvű szaktárgyi oktatásban (B1 nyelvi szint).

A nyelvi előkészítő osztályba (02) tanulmányi eredmény és a központi írásbeli vizsgák alapján veszünk fel tanulókat. Ebben az osztályban erősítjük a már meglévő német nyelvtudást, előkészítjük a német nyelvi szaktárgyi oktatást, továbbá a diákok tanulásmódszertani kompetenciáit fejlesztjük. A nyelvi előkészítő osztályba jelentkezőknek is részt kell venniük a német nyelvű felvételin, hogy képet kaphassunk nyelvtudásukról (minimum A2 szint).

A központi felvételi vizsga időpontja:
2024. január 20.                szombat               10.00

Pótfelvételi:
2024. január 30.                kedd                     14.00

 

A helyi felvételi vizsga időpontja:
2024. március 9.              szombat                10.00

Pótfelvételi:
2024. március 14.            csütörtök            14.00

 

A felvételihez a következő tantárgyak 7. év végi és a 8. év félévkor szerzett érdemjegyeit vesszük figyelembe: német, magyar, matematika, történelem, földrajz vagy biológia, fizika vagy kémia.

A külsős vizsgázók teljesítményének értékelése a következő arányban történik (összesen 200 pont):

Matematika központi írásbeli           25%
Német helyi írásbeli és szóbeli        25 %
Tanulmányi eredmény                     50 %

Intézményünk és a partnerintézmények 8. osztályát elvégzett tanulói a tanulmányi eredményük rangsorolásával tanulhatnak tovább a gimnáziumban. Számukra a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe a fentiekben már felsorolt hat tantárgyból. A központi felvételi vizsgát nekik is meg kell írniuk, hiszen ez alapfeltétele a felvételnek. A partnerintézmények diákjainak a helyi német nyelvű felvételi eljárásban is részt kell venniük, hogy meg tudjuk állapítani, elérik-e a B1-es nyelvi szintet. Az eredmény alapján esetlegesen javasoljuk a nyelvi előkészítő osztályt.

A nyelvi előkészítő osztályba történő átirányításhoz a jelentkezési lapon feltétlenül jelöljék meg mindkét képzési formát (01 és 02)!

A központi felvételi vizsgára 2023. november 30-ig lehet jelentkezni intézményünkben. A középiskolai felvételi jelentkezési határidő 2023. február 21.

 

Az iskola speciális kínálata:
Az iskola programjának szerves része a magyarországi német kultúra, a hagyományok megismerése, ápolása és a jelenkor német kulturális értékeinek közvetítése.
Német, olasz, holland és erdélyi iskolákkal ápolunk cserekapcsolatot, valamint nemzetközi projektekben is részt veszünk (Erasmus+).  Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink számos ösztöndíjat pályázhatnak meg.
A 12. osztályosok megszerezhetik a külföldön is elfogadott német állami nyelvvizsgát (DSD II), amely – eredménytől függően – felsőfokú, illetve középfokú nyelvvizsgának felel meg. Tanulóink a német nyelv és irodalom érettségivel is szerezhetnek felső-, illetve középfokú nyelvvizsgát.

Külön figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. A 9. évfolyamtól emelt szintű matematikaoktatást is biztosítunk. Iskolánkban emelt szinten oktatjuk az angol nyelvet. Sok tanulónk a német mellett angolból is C1, illetve B2 szintű nyelvvizsgával zárja tanulmányait.
Diákjaink az alábbi szakkörök és tanórán kívüli tevékenységek közül választhatnak: német kórus és fúvószenekar, német néptánccsoport, tantárgyi szak-körök, sportolási lehetőségek, irodalmi színpad.
 

Diákjaink az alábbi szakkörök és tanórán kívüli tevékenységek közül választhatnak: német kórus és fúvószenekar, német néptánccsoport, tantárgyi szakkörök, sportolási lehetőségek, irodalmi színpad.

Az iskola saját kollégiummal rendelkezik, ahol minden tanulónknak helyet biztosítunk.

Gimnáziumi nyílt napunk a  külsős 8. osztályosoknak:

2023. október 13. péntek

9.00: Intézményvezetői tájékoztató (kollégium aula)

9:50-tól egész napos nyílt nap  – bemutató órák, játékos ismerkedés a német nyelvű tantárgyakkal (gimnázium), a kollégium bemutatása; Sport-Rallye – a környék megismerése; táncház ...

 

Nyelvi előkészítő tanfolyamot a német nyelvű szaktárgyi oktatáshoz 2023. október 20.-tól indítunk (5 alkalom).

magyar