Népi mesterségek és a szellemi kultúrkincs nyomában

NTAB-KP-1-2022/1-000408 sz. pályázat - beszámoló

A „Népi mesterségek és a szellemi kultúrkincs nyomában“ nemzetiségi projekt Pécsett és Mecseknádasdon valósult meg 2022.09.23. és 09.27. között. A programban a 8. évfolyam 71 diákja vett részt. A projekt az anyanyelvi nyelvismeret és a nemzetiségi népismeret bővítésén túl támogatta a nemzetiségi kulturális hagyományok továbbadását és ápolását. Lehetőséget adott a fiataloknak, hogy ismeretiket bővítsék a Magyarországon élő német nemzetiség anyagi és szellemi értékeiről, elődeik szokásairól és hagyományairól.

A projekt előkészítése a Koch Valéria Iskolaközpontban történt: Az iskola udvarán a diákok megtekintették a tavaly felavatott tanösvényt (A pécsi németek öröksége – gazdaság, társadalom és kultúra). Hon- és népismeret órán beszéltek Mecseknádasd elhelyezkedéséről, a jellemző sváb településformákról és a falu felépítéséről. Átismételték a magyarországi németek betelepítésének történetét, illetve a lakosság jelenlegi nemzetiségi megoszlásának okait, a sváb emberek életmódját.

A projekt keretében a tanulók kisebb csoportokba szerveződve végigjárták a mecseknádasdi tanösvényt, melynek mottója és tematikája a „Nádasdi néplélek”. Az egyes táblákhoz érve a diákok a tanösvényhez készített rally-feladatokat oldották meg. A táblákon szereplő információk és képek segítségével megtapasztalhatták a tanórán tanultakat, tevékeny módon egészíthették ki ismereteiket. Életbölcsességekkel, a hit jelentőségével, a Mecseknádasdra jellemző sváb mesterségekkel, a kitartó munka eredményességével, a sváb zenével és irodalommal, a népi gyógyászat elemeivel találkoztak.

A Civil Közösségek Házában játékos formában jelentek meg a hétköznapi használati tárgyak, alapanyagok, a népviselet, a mezőgazdasági munkák. A Mecseknádasdi Tájházban tett látogatás során a hordókészítés, a gyertyaöntés és mézeskalácskészítés eszközeit is láthatták a tanulók.
Az egykori Racke-Mühle, Keszler vízimalomban tett látogatás alkalmával hallottak a mecseknádasdi malmok létrejöttéről, a malmok szerepéről, a vízgazdálkodásról egykor és ma. A diákok a gabonaőrlés folyamatát is megismerhették, és a molnárok munkáját segítő egyéb foglalkozások is megemlítésre kerültek. Ellátogattak Gradwohl Zsolt népi keramikus művész műhelyébe is, valamint a látogatást követően a nádasdi szőlőket és pincéket is megtekintették, ismereteket szereztek a szőlőtermelés és borkultúra múltbéli és jelenlegi szerepéről a településen.
A faluban tett séta keretében a diákok megtekintették az építészeti emlékeket: a román kori Szent István kápolnát és a régi temetőt, ahol családneveket gyűjtöttek a síremlékeket tanulmányozva, a középkori romokat a Schlossberg-en, és a kilátóból feltérképezték a település fekvését, a falu tipikus formáját.  
A környezet, a természet a művészeket is megihlette. A formák és az anyagok lehetőségeiről Dechandt Antal szobrászművész beszélt a tanulóknak, illetve vezette őket végig a kiállításán. A diákok megfigyelhették, hogy az identitástudat hogyan fonódik össze a szülőfaluhoz való kötődéssel.
A projekt zárásaként a látottakat, hallottakat, az új ismereteket az iskolában foglaltuk össze, a diákok reflektáltak az élményekre, ismeretekre, amelyeket a hon- és népismeret tantárgyon túl történelem, földrajz, biológia, művészetek órákon is hasznosítani tudnak.
A Bakancsos Ház elrendezése, felszereltsége és védett udvara segítette a közösségépítést, az együttműködési képesség fejlesztését; a népi játékok kipróbálásán túl lehetőségük volt a diákoknak kosárlabdázni, illetve tábortűz gyújtására, sütögetésre is.

Köszönjük a támogatást.