Informationen zur Einschulung für 2021

MNOÖ Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet Pécs

LdU Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten, Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut Fünfkirchen

Az intézmény OM azonosítója: 200406
Címe: 7624 Pécs, Tiborc. u. 28/1
Telefon / fax: +36 72 514-190; 514-194 
Email: iroda@kvi-pecs.hu
Pályaválasztási felelős: Amreinné Pesti Ágnes, igazgató

 

 

 

 

 

Változás: Gimnáziumi nyílt napunk a külsős 8. osztályosoknak elmarad, helyette digitális tájékoztató anyagot teszünk közzé a honlapunkon.

Nyelvi előkészítő tanfolyamot a német nyelvű szaktárgyi oktatáshoz ebben a tanévben nem tartunk.

Az iskola képzési területei:

0001           német nemzetiségi kétnyelvű négy évfolyamos gimnáziumi képzés – 3 osztály (2 x 34 fő + 1x20 fő)
0002           nyelvi előkészítő osztály – 1 osztály (15 fő)

A felvételi eljárás az általános rend szerint történik, és egy fordulóból áll.

A kétnyelvű német nemzetiségi képzésre (0001) várunk minden tanulót, aki német nyelvtudással rendelkezik, függetlenül attól, hogy járt-e nemzetiségi általános iskolába.

A hatályos rendelkezés értelmében a középiskolába jelentkező tanulóknak a központi felvételi vizsgát (magyar nyelvből és matematikából) meg kell írniuk. Erre a mi intézményünkben is lehetőség van.  

A központi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom részének eredményét nem számítjuk be a felvételi pontokba. Helyette az általunk meghirdetett helyi felvételi vizsgán német nyelvű, szövegértésen alapuló feladatsort kell a tanulóknak megoldaniuk, majd szóbeli elbeszélgetés következik. A beszélgetés alapját általános, a tanulók mindennapi életét érintő témák képezik. A felvételi eljárás során azt mérjük, hogy a jelentkezők nyelvtudása elegendő-e ahhoz, hogy részt tudjanak venni a német nyelvű szaktárgyi oktatásban (B1 nyelvi szint), vagy javasoljuk számukra a nyelvi előkészítő osztályt (A2 nyelvi szint). A nyelvi előkészítő osztályba történő átirányításhoz feltétlenül meg kell jelölni a jelentkezési lapon ezt a képzési formát is.

A központi felvételi vizsga időpontja:
2021. január 23.                szombat                10.00

Pótfelvételi:
2021. január 28.                csütörtök              14.00

A helyi felvételi vizsga időpontja:
2021. február 27.              szombat                10.00

Pótfelvételi:
2021. március 4.                csütörtök             14.00

A felvételihez a következő tantárgyak 7. év végi és a 8. év félévkor szerzett érdemjegyeit vesszük figyelembe: német, magyar, matematika, történelem, földrajz vagy biológia, fizika vagy kémia.
A külsős vizsgázók teljesítményének értékelése a következő arányban történik (összesen 200 pont):

Matematika központi írásbeli           25%
Német helyi írásbeli és szóbeli        25 %
Tanulmányi eredmény                     50 %

Intézményünk és a partnerintézmények 8. osztályát elvégzett tanulók a tanulmányi eredményük rangsorolásával tanulhatnak tovább a gimnáziumban. Számukra a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe a fentiekben már felsorolt hat tantárgyból. A központi felvételi vizsgát azonban nekik is meg kell írniuk.

A partnerintézmények diákjainak is részt kell venniük a helyi német nyelvű felvételi eljárásban, hogy az ő nyelvi szintjüket is meg tudjuk állapítani. Az eredmény alapján esetlegesen javasoljuk a nyelvi előkészítő osztályt. Ezért kérjük, hogy a jelentkezési lapon feltétlenül jelöljék meg mindkét képzési formát (0001 és 0002)!

A nyelvi előkészítő osztályba (0002) tanulmányi eredmény és a központi írásbeli vizsgák alapján veszünk fel tanulókat. Ebben az osztályban erősítjük a már meglévő német nyelvtudást, és előkészítjük a német nyelvi szaktárgyi oktatást. A meglevő nyelvi tudás (minimum A2 szint) méréséhez a nyelvi előkészítő osztályba jelentkezőknek is részt kell venniük a helyi, német nyelvű felvételi eljárásban.

A központi felvételi vizsgára 2020. december 4-ig lehet jelentkezni intézményünkben. A középiskolai jelentkezési határidő 2021. február 19.

Iskolánk speciális kínálata:
Az iskola programjának szerves része a magyarországi német kultúra, a hagyományok megismerése, ápolása és a jelenkor német kulturális értékeinek közvetítése.
Német, olasz, holland és erdélyi iskolákkal ápolunk cserekapcsolatot, valamint nemzetközi projektekben is részt veszünk (Erasmus +). Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink számos ösztöndíjat pályázhatnak meg.
A 12. osztályosok megszerezhetik a külföldön is elfogadott DSD II Sprachdiplom-ot, amely – eredménytől függően – felsőfokú, illetve középfokú nyelvvizsgának felel meg. Tanulóink a német nyelv és irodalom érettségivel is szerezhetnek felső-, illetve középfokú nyelvvizsgát.

Külön figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a 9. évfolyamtól az emelt szintű matematika- és fizikaoktatás lehetőségét  is biztosítjuk.

Iskolánkban emelt óraszámban oktatjuk az angol nyelvet. Arra törekszünk, hogy diákjaink angol nyelvből is nyelvvizsgával zárják tanulmányaikat.

Diákjaink az alábbi szakkörök és tanórán kívüli tevékenységek közül választhatnak: német kórus és fúvószenekar, német tánccsoport, tantárgyi szakkörök, sportolási lehetőségek.

Az iskola saját kollégiummal rendelkezik, ahol minden tanulónknak helyet biztosítunk.

 

 

Deutsch