Beiskolázási tájékoztató

MNOÖ Koch Valéria Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet Pécs

LdU Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten,
Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut Fünfkirchen

Az intézmény egyedi kódszáma:     200406

Címe: 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.
Telefon: 72/514-190 Fax: 72/514-194
E-mail: iroda@dus.sulinet.hu

Igazgató és pályaválasztási felelős: Englenderné Hock Ibolya
E-mail:ibolya.hock.englender@dus.sulinet.hu

Az iskola képzési területei:

1. Német nemzetiségi kéttannyelvű
4 évfolyamos gimnázium.

Tervezett képzési formák a 2019/2020-as tanévre:

01           kéttannyelvű német nemzetiségi osztály           2 osztály  (2 x 35 fő)
02           nyelvi előkészítő osztály (20 fő)    

A felvételi eljárás (csak a kéttannyelvű osztály számára) az általános rend szerint történik. Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll.
Várunk minden olyan tanulót - függetlenül attól, hogy nemzetiségi általános iskolába járt-e-, aki német nyelvtudással rendelkezik.
A hatályos rendelkezés értelmében a tanulóknak a központi felvételi vizsgát is meg kell írniuk. Központi felvételi vizsgát mi is szervezünk. A központi írásbeli vizsga magyar részének eredményét mi nem kérjük, ill. nem vesszük figyelembe. Magyar központi feladatsor helyett német nyelvű, szövegértésen alapuló feladatsort kell a tanulóknak megoldaniuk az általunk meghirdetett felvételi napján a szóbeli vizsga előtt.
A szóbeli meghallgatás során azt mérjük, hogy a jelentkezők nyelvtudása elegendő-e ahhoz, hogy részt tudjanak venni a német nyelvű szaktárgyi órákon. A beszélgetés alapját általános, a tanulók mindennapi életét érintő témák képezik.

Központi felvételi vizsga időpontja:

2019. január 19.                szombat              10.00
2019. január 24.                csütörtök            14.00

Helyi felvételi vizsga időpontja:

2019. február 23.              szombat                   9.00
2019. február 28.              csütörtök             14.00

A következő tantárgyak 7. év végén és 8. év félévkor szerzett érdemjegyeit is figyelembe vesszük: német, magyar, matematika, történelem, földrajz vagy biológia, fizika vagy kémia. SNI tanulók jelentkezése esetén a szakvéleményben szereplő kedvezményeket biztosítjuk.
Mozgássérült tanulókat is tudunk fogadni.
A vizsgázó teljesítményének értékelése a következő arányban történik (összesen 200 pont):

Matematika központi          25%
Német helyi írásbeli          25 %
Német helyi szóbeli           25 %
Tanulmányi eredmény      25 %

Intézményünk és a partnerintézmények 8. osztályát elvégzett tanulók a helyi felvételi vizsga nélkül, a tanulmányi eredményük rangsorolásával tanulhatnak tovább a gimnáziumban. (A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeket vesszük figyelembe a következő tárgyakból: német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika vagy kémia, földrajz vagy biológia.) A központi felvételi vizsgát nekik is meg kell írniuk.
Központi felvételi vizsgára 2018. december 7-ig lehet jelentkezni intézményünkben. Középiskolai jelentkezési határidő 2019. február 15.
A nyelvi előkészítő osztályba
tanulmányi eredmény alapján veszünk fel tanulókat. Ebben az osztályban erősítjük a már meglévő német nyelvtudást és előkészítjük a német nyelvi szaktárgyi oktatást.
Oktatott idegen nyelv: angol
Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek: irodalmi színpad, német kórus, kamarazenekar, német tánccsoport, tantárgyi szakkörök, tehetséggondozás, sportolási lehetőségek.  

Az iskola speciális kínálata: Az iskola programjának szerves része a magyarországi német kultúra, a hagyományok megismerése, ápolása és a jelenkor német kulturális értékeinek közvetítése.
9. évfolyamtól emelt szintű matematika oktatás lehetőségét biztosítjuk.
Osztrák, német, angol és erdélyi cserekapcsolataink révén kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóinknak és művészeti csoportjainknak tanulmányutakat szervezünk (Gnas, Essen, München, Berchtesgaden, Wertheim, Kovászna).
A 12. osztályosok megszerzik a külföldön is elfogadott Sprachdiplom-ot, amely felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. Az érettségi bizonyítvány az érettségi szintjétől függően német nyelvi felső-, közép-, ill. alapfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű. Arra törekszünk, hogy angol nyelvből is nyelvvizsgával zárják a képzést.

Az iskola saját kollégiummal rendelkezik, a 9. évfolyam tanulóinak kivétel nélkül biztosítjuk a helyet.

Nyílt nap külsős 8. osztályosoknak:

2018. október 2. kedd                       9.00

Előkészítő a német nyelvű szaktárgyi oktatásra:

2018. okt. 5., 12.,  nov. 9., 16., 23., 30.

(önköltséges: 12.000 Ft, 6 alkalommal, heti 1 x 4 óra, péntekenként 14.30-tól)

Az iskola  megközelíthető a  távolsági buszpályaudvartól  a  30-as, 103-as, 130-as buszokkal  (Vásárcsarnok) a  végállomásig  (Klinikák).

Undefined