Beiskolázási tájékoztató

MNOÖ Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet Pécs

LdU Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten, Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut Fünfkirchen

Az intézmény egyedi kódszáma:  200406

Címe: 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.
Telefon/Fax: 0672/ 514-190, 514-194
E-mail: iroda@dus.sulinet.hu

Pályaválasztási felelős: Amreinné Pesti Ágnes

Az iskola képzési területei:

1.  Német nemzetiségi kéttannyelvű 4 évfolyamos gimnázium.

Tervezett képzési formák a 2020/2021-es tanévre:

01        kéttannyelvű német nemzetiségi osztály       2 osztály  (2 x 35 fő)
02        nyelvi előkészítő osztály (20 fő)

A felvételi eljárás az általános rend szerint történik. Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll.
Várunk minden olyan tanulót - függetlenül attól, hogy nemzetiségi általános iskolába járt-e aki német nyelvtudással rendelkezik.
A hatályos rendelkezés értelmében a tanulóknak a központi felvételi vizsgát is meg kell írniuk. Központi felvételi vizsgát mi is szervezünk. A központi írásbeli vizsga magyar részének eredményét nem kérjük. Magyar központi feladatsor helyett német nyelvű, szövegértésen alapuló feladatsort kell a tanulóknak megoldaniuk, majd szóbeli vizsga következik.
A szóbeli meghallgatás során azt mérjük, hogy a jelentkezők nyelvtudása elegendő-e ahhoz, hogy részt tudjanak venni a német nyelvű szaktárgyi oktatásban. A beszélgetés alapját általános, a tanulók mindennapi életét érintő témák képezik.

Központi írásbeli  felvételi vizsga időpontja:

2020. január 18.        szombat         10.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga:

2020. január 23.        csütörtök       14.00

Helyi felvételi vizsga:

2020. február 29. szombat  10:00

Pótfelvételi vizsga:     

2020. március 5. csütörtök 14:00

A következő tantárgyak 7. év végén és 8. év félévkor szerzett érdemjegyeit is figyelembe vesszük: német, magyar, matematika, történelem, földrajz vagy biológia, fizika vagy kémia.

SNI tanulók jelentkezése esetén a szakvéleményben szereplő kedvezményeket biztosítjuk.

Mozgássérült tanulókat is tudunk fogadni.

A vizsgázó teljesítményének értékelése a következő arányban történik (összesen 200 pont):

Matematika központi                                   25 %
Német helyi írásbeli és szóbeli                    25 %
Tanulmányi eredmény                                 50 %

Intézményünk és a partnerintézmények 8. osztályát elvégzett tanulók a helyi felvételi vizsga nélkül, a tanulmányi eredményük rangsorolásával tanulhatnak tovább a gimnáziumban. (A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeket vesszük figyelembe a következő tárgyakból: német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika vagy kémia, földrajz vagy biológia.) A központi felvételi vizsgát nekik is meg kell írniuk.
Központi felvételi vizsgára 2019. december 6-ig lehet jelentkezni intézményünkben. Középiskolai jelentkezési határidő 2020. február 15.
A nyelvi előkészítő osztályba tanulmányi eredmény alapján veszünk fel tanulókat. Ebben az osztályban erősítjük a már meglévő német nyelvtudást és előkészítjük a német nyelvi szaktárgyi oktatást.
Oktatott idegen nyelvek: angol
Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek:
német kórus és fúvószenekar, német tánccsoport, tantárgyi szakkörök, tehetséggondozás, sportolási lehetőségek

Az iskola speciális kínálata

Az iskola programjának szerves része a magyarországi német kultúra, a hagyományok megismerése, ápolása és a jelenkor német kulturális értékeinek közvetítése.
A 9. évfolyamtól emelt szintű matematika-oktatás lehetőségét  is biztosítjuk.
Német, olasz és erdélyi iskolákkal ápolunk cserekapcsolatot (Berchtesgaden, Wertheim, Bassano, Kovászna). Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóinknak és művészeti csoportjainknak tanulmányutakat is szervezünk, nemzetközi projektekben veszünk részt (pl. Erasmus+).
A 12. osztályosok megszerezhetik a külföldön is elfogadott DSD II. Sprachdiplom-ot, amely – eredménytől függően – felsőfokú, illetve középfokú nyelvvizsgának felel meg, és honosítható. Német nyelvvizsga az érettségi bizonyítvánnyal is szerezhető felső, illetve középfokon, az érettségi eredményétől függően. Arra törekszünk, hogy diákjaink angol nyelvből is nyelvvizsgával zárják tanulmányaikat.

Az iskola saját kollégiummal rendelkezik, a 9. évfolyam tanulóinak kivétel nélkül helyet biztosítunk.

Nyílt nap külsős 8. osztályosoknak:

2019. október 2.    szerda       9.00 (kollégium aula)

Nyelvi előkészítő tanfolyam a német nyelvű szaktárgyi oktatáshoz:

2019. okt. 4., 11., 18., nov. 8., 15., 22.  (önköltséges: 15.000 Ft, 6 alkalommal, heti 1 x 4 óra, péntekenként 14.30-tól)

Az iskola megközelíthető a távolsági buszpályaudvartól  a  30-as, 103-as, 109E, valamint 130-as buszokkal  (Vásárcsarnok) a  végállomásig  (Klinikák).

Undefined