Beszámoló

TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-1025 azonosító számú pályázat

A köznevelés feladatainak innovatív megvalósítása a német nemzetiségi Koch Valéria Iskolaközpontban.

Nyerünk: 177 416 000 Ft. vissza nem térítendő állami támogatást az Európai Szociális keretből

A pályázat megvalósításának kezdete: 2013. március 25.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2015. március 24.

A pályázat elnyerésének köszönhetően számos olyan tevékenységet tudtunk megvalósítani, amelyek alapjait az évek során tudatos pedagógiai tevékenységgel, tervezéssel már lefektettük, de korlátozott anyagi lehetőségeink nem tették lehetővé ilyen széles körű megvalósítását. A projekt két tanéven át minden tanulót és minden pedagógust érintett.

A tartalmak a következő súlypontok köré csoportosultak: hagyományápolás, nyelvi nevelés, informatikai kompetenciák fejlesztése, egészségnevelés és mindennapos testnevelés, pedagógiai kultúra fejlesztése.

A német nemzetiségi hagyományok ápolása pedagógiai koncepciónkban nagyon fontos szerepet játszik, hiszen a német népcsoporthoz való tartozás érzésének kialakítása küldetésünk része.  Ehhez kapcsolódóan több olyan program tervezését és kivitelezését valósítottuk meg, amely immár hagyományosnak számít: svábbál, kézműves-nap, valamint iskolánk névadójához kötődően a Koch-Valéria-nap. Nagy sikere volt a „Schwabenpfad” címet viselő tanösvénynek, amelynek állomásain a tanulók (tanévenként 300-300 fő) a németség mindennapi életéből vett témákkal kapcsolatosan oldottak meg kreatív és érdekes feladatokat. Évente tíz alkalommal angol és német nyelvi témahetet tartottunk, amelyekhez két-két nyelvi tábor is kapcsolódott. 40-40 tanuló tett körutazást Skóciában és Angliában és ugyanennyien ismerkedtek Bécs nevezetességeivel is. A témahetek egyik súlypontja a drámatábor, amelyen az alsó tagozatosok egy csoportja saját maguk által írt és rendezett színdarabot „alkotott” német nyelven. A darabbal a közelmúltban nagy sikerrel szerepeltek Szerbiában egy német nyelvű színházi találkozón.

Iskolánk egészségnevelési programja részben szintén a projekt jegyében készült: mind a 750 tanuló részt vett az egészségnap rendezvényein, szerveztünk az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódóan előadásokat és kóstolókat, elsősegélynyújtó tanfolyamot, foglalkozásokat a konfliktus- és agressziókezelés, valamint a szerfogyasztás témakörében. „Alkalomszerű szabadtéri mozgás” mottóval minden alsó tagozatos diák kirándulásokon és erdei iskolában vett részt, a felső tagozatosok egy része pedig Városlődön töltött egy hetet. Hasznos gyakorlati ismeretekre tettek szert a gyerekek a Kresz-parkban szervezett közlekedésbiztonsági foglalkozásokon, amelyeket elméleti ismeretekkel is összekapcsoltunk.

A sport megszerettetését szolgálták a természet közeli sporttáborok: négy sítábor Ausztriában, négy lovas tábor és két vízi tábor biztosította olyan tanulóknak is a részvételt, akiknek erre szociális helyzetüknél fogva még soha nem volt lehetőségük.

A három évvel ezelőtt bevezetett minden napos testnevelés komoly gondok elé állított több iskolát a sportlétesítmények korlátozott száma miatt. A pályázatból két éven át heti rendszerességgel tudtuk eljuttatni tanulóinkat számos edzésre: testépítés, tenisz, fitnesz, korcsolya, görkorcsolya, önvédelmi foglalkozások, lovaglás, kangoo, spining, úszás.

Az informatikához kapcsolódóan több témakörben is szerveztünk előadásokat és hozzájuk kapcsolódó foglalkozásokat, pl. a nyílt és zárt forráskódú szoftverek használata; alsó és felső tagozatosok számára informatika szakkör. Különösen kedvelt volt a robotika szakkör, amelynek résztvevői országos versenyre is eljutottak.

Intézményünk pedagógusai több évtizede vesznek részt nemzetiségi taneszközök és tankönyvek fejlesztésében, ezt a tudásukat jól tudták kamatoztatni a projekt megvalósítása során is: 120 digitális tananyagot fejlesztettek ki matematika, német, történelem, környezetismeret, természetismeret, földrajz, honismeret és angol tantárgyakból iskolánk teljes tanulói spektrumára vonatkozóan.

A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzá járult, hogy mindenki legalább egy továbbképzésen részt tudott venni a pályázat témáihoz kapcsolódóan.

Intézményünk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fenntartásában van, s mint ilyen, multiplikátorfunkciót is el kell, hogy lásson a térségben. Ennek könnyebb megvalósítása érdekében közel húsz általános iskolával alakítottunk ki intézményi együttműködést, amelyen keresztül egyrészt módszertani segítséget szeretnénk nyújtani partnereiknek hospitálási és továbbképzési kínálattal, másrészt a német kétnyelvű képzésben tovább tanulni szándékozó diákoknak biztosítani a zökkenőmentes átmenetet a középfokba.  

Undefined