Kommunikációs terv

Kommunikációs terv

  • A konstrukció átfogó céljai

A közoktatás-fejlesztésének sikere érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás példaértékű tartalmait biztosítani képes intézményekre. Szolgáltatásaik hozzásegítik a közoktatás minden intézményi szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok megismeréséhez, honosításához, a gyakorlati tapasztalatok elterjesztéséhez. A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is mintaadó, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban megjeleníteni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek, amelyek a hálózati tanulási folyamathoz szolgáltatják a mintákat. Pedagógiai kultúrájuk és eszközrendszerük koherens, tanulmányozható és elemeiben honosítható.
A referencia-intézmények felkészítésével kialakuló rendszer ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi együttműködését. Ezáltal a referencia-intézményi mentorpedagógusok innovációs tapasztalatai hasznosulnak a velük kapcsolatba kerülő partner intézményekben is.
A kialakuló referencia-intézményi hálózat önfejlesztő intézményi gyakorlata és korszerű nevelési alapokon nyugvó pedagógiai kultúrát közvetítő értékei az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is hatókörébe vonhatja, amely eddig távol maradt az innovációtól.
A pályázat célja, az Intézményi Fejlesztési Terv alapján felkészülés a nevelési-oktatási gyakorlat továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, ill. a működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás szervezési feltételrendszer kialakítása.

  • A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium referencia-intézményi céljai

„- Intézményünk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása: -

Nyelveket magas szinten beszélő, a magyarországi német nemzetiség értékeivel azonosulni tudó, a világra nyitott, önmagáért és környezetéért felelősséget vállaló, demokratikusan gondolkodó, az európai humanista hagyományokra, a magyarországi eredményekre épülő, erkölcsiségben és szellemiségben felnövekvő és ennek jegyében cselekvő polgárok nevelése és oktatása.”
Rövidtávú célunk: Saját fejlesztésű kooperatív oktatási formáinkkal felkészülünk a referencia-intézményi szerepkörre, felkészülünk a referencia értékű jó gyakorlataink továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére és ezzel más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét is segíthessük.
Középtávú célunk: referencia-intézménnyé válás, azaz a közoktatás fejlesztésének minősített szolgáltatói bázisai legyünk, s ezzel szakmai elismertségünket, piacképességünket növeljük, innovációs képességünket fenntartsuk, biztosítsuk a hosszabb távú szolgáltatói forrásteremtést.
Hosszú távú célunk: Referencia-intézményi szerepkör fenntartása, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatunk mintákat a tanulási folyamatokhoz.

  • A kommunikációs terv célja

Jelen kommunikációs terv és megvalósításának célja, hogy a projekttel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek a lehető legteljesebb mértékben megvalósuljanak. A kommunikáció végrehajtására 2012. április 1. és 2012. november 30. közötti időszak áll rendelkezésre.

A teljes kommunkációs terv itt letölthető pdf formátumban.

 

A Koch Valéria Iskolaközpont referenciaintézménnyé
válása a kooperatív oktatási formákban
TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0491
Cím: 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.
Kapcsolattartó: Englenderné Hock Ibolya
tel/fax: +36-72/514-195 +36-72/514-194
e-mail:  iroda@dus.sulinet.hu

 

Undefined